לפרטים והזמנות 077-2320027

מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

עדכון אחרון: יוני 2022.

מדיניות פרטיות

קבוצת Tourline (להלן: "החברה"), מפעילת אתר זה,מתייחסת בכבוד לגולשים באתרי האינטרנט שלו ומייחסת חשיבות רבה לשמירה על פרטיות הגולשים. להלן נפרט מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר תאילנד https://sbo.co.il/ (להלן: "האתר") ונסקור, בין השאר, את האופן שבו החברה משתמשת במידע שתמסור לה תוך כדי שימוש באתר, או שנאסף על ידיה בעת השימוש באתר.

השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתfo למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") ולתנאים נוספים המופיעים באתר, לרבות תנאי השימוש והוראות נוספות שייתכן ויופיעו במהלך השימוש באתר (להלן ביחד או לחוד: "המסמכים המחייבים").

מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים ולגברים כאחד.

מסירת פרטים אישיים ואחרים

השימוש בחלק משירותי האתר יכול להצריך הרשמה ו/או מסירת פרטים (למשל מכירה דיגיטלית (e-com), הרשמה לאתר, צור קשר, צ'ט עם נציג, כתיבת תגובות והעלאת תוכן גולשים וכיו"ב). בעת ההרשמה, תתבקש למסור פרטים מזהים כגון: שם משתמש, כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך ועוד. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה (המסומנים), לא תוכל להשתמש בשירותי האתר הדורשים הסכמה ו/או מסירת פרטים ויתכן כי חווית הגלישה שלך תפגע.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת או תמסור. החברה תהא רשאית לשמור את הנתונים שתמסור בעת ההרשמה. פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר מקום בו רישום נדרש, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולתנו ליצור עימך קשר. במידה ופרטיך השתנו, עליך לעדכן אותם באופן מקוון באתר, באזור המיועד לכך. כמו כן הנך נדרש שלא למסור פרטים אישים של צד שלישי אלא להפנותו אלינו למסירת הפרטים בעצמו, בהתאם למדיניות פרטיות זו.

לא מוטלת עליך כל חובה חוקית למסור את המידע ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. במידה ואינך רוצה למסור את המידע, נבקשך שלא לעשות שימוש באתר.

יצירת תכנים ופרסום תכני משתמשים

החברה עשויה לאפשר לך להזין לאתר תכנים שונים, כדוגמת חוות דעת, תגובות, תמונות, סרטוני וידיאו, רעיונות, הצעות והערות פומביות. במסירת התכנים לפרסום אתה מצהיר ומאשר שהנך בעל הזכויות בתכנים, וכי הנך רשאי למסור אותם לפרסום. כמו כן, במסירת התכנים אתה מצהיר ומאשר שאינך פוגע בפרטיותו של כל אדם אחר. במסירת תכנים לפרסום באתר, או באמצעותו, בין אם פורסם ובין אם לאו, אתה מקנה לחברה ולכל אדם אחר מטעמנו, רישיון להשתמש בתכנים. במסגרת זו, הנך מסכים ומאשר לחברה לפרסם תכנים אלה באתר ובאמצעי תקשורת נוספים, לרבות בפרסומי החברה, או להשתמש במידע לשם ייעול השירות בחברה וטיפול בתלונות, כל זאת, לפי ראות עיניה של החברה. כמו-כן, הנך מסכים שהחברה תפרסם או תשתמש בשמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת (כדוגמת, מקום מגורים), במסגרת פרסומיה, במידה ואינך מאשר שימוש בפרטים אישיים שהוזנו על ידך, עליך להודיע על כך לחברה.

עליך להקפיד שתוכן המועלה על ידך, עבורך או על ידי מורשים מטעמך יהיה חוקי. בין השאר ועל דרך ההדגמה בלבד, אין להציג באתר את התכנים הבאים:

 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן, לרבות העתקת ו/או הפצת תמונות שאין לך או למורשים מטעמך שמעלים תכנים לאתר רישיון להשתמש בהן ולהעלותן לאתר;
 • כל תוכן היוצר סיכון לבטיחותו, ביטחונו או בריאותו של אדם;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שניתנה הסכמה לפרסום זהותם, או כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם (ובלבד שמידע זה נמסר או פרסומו אושר על ידי הגורם המוסמך על פי דין להעלאת תוכן שכזה);
 • כל תוכן בלתי חוקי, לרבות תוכן המהווה לשון הרע, או הפוגע בפרטיותו של אדם או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המציג קטינים באופן מיני;
 • כל תוכן בעל אופי פורנוגרפי או בעל אופן מיני בוטה, או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס רוח או פוגע ברגשות הציבור;
 • כל תוכן שיש בו או שהוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;
 • כל תוכן האסור לפי דין, לרבות על פי צווי איסור פרסום של בית משפט, או לפי תנאי שימוש אלה;
 • כל תוכן המביע או מרמז באופן שקרי כי תוכן כאמור הינו בחסות או מקודם על ידי החברה, או שיש בו זדון או תרמית מכל בחינה אחרת.
 • מובהר כי אין לנו כל חובה לבחון, לשנות או לנטר את תוכן האתר. יחד עם זאת, אנו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק את תוכן האתר, לסרב להציג את תוכן שהועלה, לשנות או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן באתר שהעברת אלינו אם הפרת את התנאים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים, במשתמשים, בנו או במי מטעמנו, או מכל סיבה אחרת הנתונה לשיקול דעתנו המלא. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויותינו לפי כל דין ואינן מחייבות אותנו לנטר את תוכן האתר.

מובהר כי על הגולש חל איסור ליצירת קישורים לאתר או הטמעות של קישור לאתר באתרי צד ג' כלשהם העוברים על מי מהסעיפים דלעיל.

הנך אחראי באופן בלעדי לגבות, על חשבונך, כל תוכן שאתה מעלה לאתר. אנו לא מספקים שירותי אחסון בענן ולא גובים כל תשלום על שירות זה.  אנו לא מתחייבים שהתוכן אשר מוצג באתר, בין אם הועלה על ידי מנהל האתר או על ידי אורחים נוספים, ישומר לעד ולכן הנך אחראי לייצר עותק של כל תוכן המועלה על ידך לאתר. אנו לא נישא בכל אחריות לנזקים אשר עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מאובדן תוכן זה. במידה והנך סבור כי תוכן האתר הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת "נוהל הודעה והסרה" להלן. 

נוהל הודעה והסרה

במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עימנו קשר בבקשה להסירם (דרך טופס צור קשר), תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ואנו איננו מתחייבת לנטר את התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, אזי לא נוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שאתה תיצור עמנו קשר. אנו לא נהיה אחראים לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטתה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

המידע הנאסף במהלך השימוש באתר

בעת השימוש שלך באתר, החברה עשויה לאסוף מידע על נוהגיך באתר, לרבות תכנים שיצרת או טענת לאתר, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP Address) שבאמצעותם ניגשת לאתר ועוד.

בנוסף, החברה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כלשהם כדי לאסוף ולנתח ו/או לצרף ממקורות שונים, מידע שמטיבו הינו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי), לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר, הרגלי הגלישה והצפייה באתר, מידע דמוגרפי וכיו"ב.

אופן השימוש במידע

הפרטים שמסרת בעת ההרשמה לאתר ו/או כל מידע אחר שנאסף באתר כאמור לעיל ולהלן יישמר במאגר הלקוחות של החברה. השימוש באתר מהווה מתן הסכמה על ידך לאיסוף ועיבוד המידע תחת תנאי מדיניות הפרטיות ומעיד על הסכמתך לכך שפרטיך יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה. המידע שבמאגר ישמש למטרה שלשמה הוקם המאגר ובהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וכן למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר ובכלל זה לבצע פעולות באופן עצמאי כגון מתן תרומות, פרסום תכנים ועוד;

כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים באתר הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;

כדי לאפשר לך וליתר המשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיך ולמטרה זו, יצירת פרופילים של לקוחות וניטור פעולות משתמשים באתר;

ליצירת הקשר אתך כשהחברה סבורה שקיים צורך בכך;

לשם תפעולו התקין ופיתוח של האתר;

לצורך משלוח דיוור ישיר, בין באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת מסר קצר (SMS), ובין בכל דרך אחרת.  דיוור ישיר כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת ולחדול מקבלתו על ידי מענה כמוצג בדיוור הישיר שתקבל או על ידי שליחת בקשת הסרה למייל ashkelon24@gmail.com  

מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות חוק הגנת הפרטיות – התשמ"א-1981 וכל דין רלוונטי אחר.

כדי לערוך מעת לעת סקרים ומשאלים;

לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר.

תוכן פרסומי 

כל תוכן פרסומי, מידע וטיפים, המתפרסמים באתר ו/או באתרים המקושרים לאתר זה הינם פרסומים כללים שאינם מתחשבים בנתוניו האישיים של הגולש ועל כן אין לראות בתוכן האתר כהמלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא. השימוש בתוכן הפרסומי הינו באחריות המשתמש בלבד. להמשך בדיקה והתאמה אישית יש לפנות למרכז לקבלת השירותים ברמה אישית ומפורטת.

החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח למשתמשים פרסומים, עדכונים, חידושים וכדומה (ביחד: "דיוור שיווקי") מעת לעת, בין היתר באמצעות הודעות דואר אלקטרוני,  SMSאו בכל צורת תקשורת והעברת מידע מקובלת אחרת, בכפוף לקבלת הסכמת הנמען בהתאם לאמור בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.

המשתמש יכול לבחור בכל עת להפסיק לקבל דיוור שיווקי מהחברה, לפי בחירת המשתמש.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן:

ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר, ניהול ובקרת האתר, היענות לבקשותיך, להעניק תמיכה ושירות לקוחות וכיו"ב, החברה עשויה לאפשר גישה לפרטיך האישיים לסוכניה, קבלניה, שותפיה העסקיים או ספקי שירות אחרים במידת הצורך. החברה תגביל גישה למידע כאמור למידע שדרוש לצדדים שלישיים אלה באופן סביר על מנת לבצע את המטרות לשמן החברה התקשרה עימם, והחברה דורשת מצדדים שלישיים אלה לשמור על חשאיות פרטיך האישיים ולעמוד בתנאי חקיקת הפרטיות הרלוונטיים לרבות הגנה נאותה על פרטיך האישיים. צדדים שלישיים אלה יוכלו להשתמש בפרטיך האישיים רק לצורך אספקת שירותיהם לחברה ולא יורשו לעשות בהם שימוש לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים אלה כוללים, בין היתר, ספקי IT (כגון ספקי שירותי ענן, ספקי שירותי תמיכה);

אם תפר את תנאי המסמכים המחייבים, או חלק מהם, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי החברה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

אם גורם מוסמך ידרוש זאת ולאחר שהחברה בחנה ומצאה כי דרישה זו סבירה ומוצדקת. בכל מקרה, החברה תמסור אך ורק את המידע המינימלי הנדרש.

בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה;

בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

החברה תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו.

החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בחברה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולצורך הפרויקט שהאתר מקדם, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין, או במכוון את זהותך ללא הסכמתך;

אם החברה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של החברה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

העברת מידע כאמור בסעיף זה לעיל עשויה לכלול העברה אל או גישה למידע מחוץ לגבולות מדינת ישראל וזאת בכפוף להסכם המחיל את חוקי הגנת הפרטיות הרלוונטיים.

למעט במקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום באתר יהיו חשופים לכלל משתמשי האתר. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש באתר או פרסום איזה מפרטיך. זכור: עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר, שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

טכנולוגיות ניטור מידע

באתר עשוי להיעשות שימוש ב"עוגיות" (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. בנוסף, שימוש בעוגיות עשויים להתבצע לשם ביצוע ומתן חוויית שיווק ופרסום מותאם יותר הן באתר והן מחוצה לו.

"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. הCookies  יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לאשר את השימוש ב"עוגיות" (cookies) תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לתפקוד לא אופטימאלי של חלק מהשירותים והתכונות באתר ולפגוע בחוויית המשתמש שלך בעת הגלישה באתר.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות לאתר.

Google Analytics

האתר עושה שימוש בכלי Google Analytics שהינו כלי לניטור הגלישה באתר, כלי זה אוסף מידע שהינו בטבעו אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בלבד, לצורך שיפור השירותים באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות השימוש באתר, באילו דפים ביקרו המשתמשים ובאילו אתרים ביקרו לפני כניסתם לאתר. החברה אינה משתמשת במידע האמור באופן שיש בו כדי לזהות את המשתמשים באתר ובכלל זה אינה מצליבה מידע שמתקבל מ Google Analyticsעם מידע אישי שיש לה לגבי משתמשי האתר.  השימוש שנעשה באתר בכל הקשור ל Google Analytics נעשה בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של כלי ניטור זה, כמתפרסם באתר של Google.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע, לתקנו או למחקו

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, אתה זכאי לעיין במידע שעליך המוחזק במאגר המידע של החברה. בנוסף, אם מצאת שהמידע לגביך אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם תהיה עילה לסירוב לבקשה זו, תודיע לך החברה על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות והנך רשאי לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (פניה בדיוור ישיר), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות מידע סטטיסטי, אנונימי או מצרפי למטרות ניתוח סטטיסטי ותיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

פניות כאמור יש להפנות למייל המופיע מטה בחלק "פנה אלינו".

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות (מועד העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו הינו כפי המופיע בראש מסמך זה) ועל כן אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי מדיניות פרטיות זו בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים של מדיניות הפרטיות. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

צור קשר

החברה שומרת על זכותם לפרטיות של הגולשים באתר ומשתמשים אחרים. אם נפגעת מהאתר, אתה חושש לפרטיותך או בכל נושא אחר הנך מוזמן לפנות אלינו במייל לכתובת  ashkelon24@gmail.com   ונעשה כל מאמץ לענות לפנייתך במהירות ובאנושיות.

תנאי שימוש

ברוך הבא לאתר תאילנד https://sbo.co.il/ ("האתר") המופעל על ידי קבוצת Tourline (להלן: "החברה"),. עם השימוש באתר הינך מעיד על הסכמתך לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות. במידה ולא קראת אותם או שאינך מסכים להם – נבקשך להפסיק את השימוש באתר. אנא קרא תנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתוכן המוצג בו יעשה בכפוף לכללים הבאים: אתה רשאי להשתמש באתר זה למטרות שאינן מסחריות. אינך רשאי להעתיק, לשכפל או לצלם חומרים המוצגים באתר ללא הסכמת החברה מראש ובכתב. אינך רשאי לתת או לאשר שימוש כאמור באתר לצדדים שלישיים. אינך רשאי לקשר את האתר לאתרים אחרים ללא הסכמת החברה בכתב ומראש.

השירותים באתר

מטרתו של אתר זה הינה לספק לגולשים המלצות בלתי מחייבות בנושאי תיירות ונופש.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בתוכן המוצג בו ובמדיה הינם של החברה בלבד. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לציבור או להעמיד לרשות ציבור, או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את האתר, כל חלק ממנו או כל תוכן המוצג בו ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

סימני המסחר של החברה הינם רכושה הבלעדי ואין לעשות בהם כל שימוש ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

החברה לא תטען או טוענת לבעלות בתכנים, הערות או תגובות שאתה או גולשים אחרים מעלים לאתר. עם זאת, בעצם העלאת תכנים, הערות או תגובות לאתר הנך מצהיר כי אתה רשאי לעשות כן וכי יש לך את הסמכות החוקית להעלות את התכנים, הערות או התגובות וכי אינך מפר זכויות של אף צד שלישי כלשהו. החברה לא תישא באחריות כלפי כל נשק שיגרם, אם יגרם, לך או לאחרים מפרסום תכנים, הערות או תגובות ומפגיעה בזכויות קניין רוחני בהקשר זה. בנוסף, הנך נותן לחברה רישיון בלתי חוזר להסיר, לשנות, להעתיק ולעשות שימוש בכל תוכן שהנך מעלה לאתר ואתה מאשר כי הנך רשאי לעשות כן.

חל איסור לעשות כל שימוש בסמלי החברה וכן בכל תוכן אחר הקשור לחברה המוצג באתר, ללא אישר החברה מראש ובכתב.

תוכן, הערות ותגובות

גולשים רשאים להעלות הערות, תגובות, תמונות, קבצי וידאו ותוכן אחר ואף לשלוח אל החברה הצעות, רעיונות, הערות, תגובות, שאלות ותוכן אחר, כל זאת כל עוד התוכן האמור אינו פוגעני, משפיל, גזעני, פורנוגרפי, מאיים, פוגע בפרטיותו של אדם או מפר זכויות קניין רוחני וכן כל עוד תוכן כאמור אינו מכיל וירוסים, רובוטים, פרסומים פוליטיים, תוכן שיווקי מסחרי ושאינו מהווה "ספאם". בהעלאת תכנים לאתר ובגלישה בו אסור לעשות שימוש ברובוטים, דואר אלקטרוני מזויף, להתחזות לאדם או ישות אחרת או לנסות לטשטש את מקורו של התוכן המועלה בכל דרך אחרת. החברה שומרת לה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר, לערוך או לחסום תוכן כאמור, אך אינה עוקבת אחר כל התוכן המועלה על ידי גולשים לאתר.

במידה והנך סבור כי תוכן האתר הנו פוגעני, מטעה, אינו מדויק, בלתי חוקי או אינו עומד בהוראות תנאים אלה, אנא פעל בהתאם להוראות המופיעות תחת הכותרת "נוהל הודעה והסרה" להלן. 

נוהל הודעה והסרה

במידה ומוצגים באתר תכנים ו/או יצירות שבבעלותך ולדעתך מפרים זכויות קניין רוחני שלך, לרבות זכויות יוצרים שלך ו/או פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או בלתי הולמים ו/או מהווים דיבה ו/או מכילים פורנוגרפיה, הנך מוזמן ליצור קשר עימנו קשר בבקשה להסירם (לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: ashkelon24@gmail.com, או דרך טופס צור קשר), תוך הפנייה מדויקת לתוכן המפר, פירוט טענותייך וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, לרבות דואר אלקטרוני, שם ופרטים מזהים. היה והתוכן ימצא מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. כפי שצוין לעיל, מאחר ואנו איננו מתחייבת לנטר את התכנים המועלים לאתר על ידי המשתמשים, אזי לא נוכל לדעת כי מפורסם בהם תוכן מפר מבלי שאתה תיצור עמנו קשר. אנו לא נהיה אחראים לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו נהיה רשאים, בכל עת ולפי שיקול דעתנו הבלעדי, בין אם קיבלנו דרישה לכך ובין אם לאו להסיר ו/או למחוק ו/או לשנות כל תוכן, מידע או קישור שהועלה לאתר ו/או לסרב להזין או לטעון אותו לאתר וזאת מבלי שיהיה עלינו לנמק החלטתה זו. כמו כן, נהיה רשאים לבטל רישום של משתמש לאתר ו/או לחסום את גישתו לאתר ו/או למנוע ממשתמש מסוים פרסום תכנים נוספים באתר, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

אחריות ורציפות השירות

הנך אחראי באופן בלעדי לשימושך באתר זה.

האתר מסופק וזמין לשימושך כפי שהוא ("as-is") ולא תהיה לך כל טענה או תביעה כנגד החברה בכל הנוגע לאופן הצגת האתר או לתכנים הנמצאים בו. הנך מקבל על עצמך כי אתה בוחר לגלוש באתר במצבו הקיים בכל כניסה אליו.

החברה אינה מתחייבת כי האתר ושירותיו יהיו זמינים באופן רציף, ללא תקלות או וירוסים, מאובטחים לחלוטין או חסינים בפני פריצה או בפני פעולות זדוניות אחרות המבוצעות על ידי פצחנים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את האתר על כל התכנים שבו, להפסיק לתחזק את האתר או לחסום חלקים ממנו.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מבנה האתר, הדפים, הקישורים, התכנים וכן כל פרט אחר באתר וזאת מבלי לבקש או לקבל את אישורו של איש ובכל עת.

מניעת או הגבלת גישה ושימוש באתר

מבלי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לה, החברה תהיה רשאית להגביל או למנוע את השימוש באתר מכל משתמש אשר:

 1. ביצע או מבצע, תוך שימוש באתר, פעולה בלתי חוקית או פעולה המפרה כל דין,
 2. מתחזה למשתמש אחר או שהזין פרטי זיהוי שאינם נכונים בעת ההרשמה לאתר,
 3. מפר תנאי מתנאי מדיניות הפרטיות, תנאי השימוש או כל אחד מהמסמכים המחייבים (כהגדרתם במדיניות הפרטיות),
 4. פוגע בהתנהלותו או הפעלתו התקינה של האתר או המנסה לגוע בהתנהלותו או הפעלתו התקינה של האתר,
 5. פוגע בשמה הטוב של החברה.

שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות תנאי השימוש (מועד העדכון האחרון של תנאי השימוש הינו כפי המופיע בראש מסמך זה) ועל כן אנו ממליצים לך להתעדכן בתנאי השימוש מעת לעת. אנו נעדכן את המשתמשים בכל שינוי מהותי בתנאי השימוש בדף הבית של האתר. שינויים מהותיים ייכנסו לתוקף ארבעה-עשר (14) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר. כל שאר השינויים בתנאי השימוש ייכנסו לתוקף באופן מיידי והמשך השימוש באתר לאחר השינוי בתנאים מעיד על הסכמתך לתנאים החדשים. במידה ותנאי השימוש יתוקנו בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת. אם אינך מסכים עם התנאים החדשים, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

שונות

על תנאי שימוש אה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית תהיה מסורה בידי בתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו בלבד.

כל שיהוי מצד החברה במימוש זכות כלשהי מהזכויות העומדות לה על פי תנאי שימוש אלה לא תחשב כוויתור או השלמה או הסכמה או הודאה בדבר ויתור על הזכות האמורה ולא יהי בכל משום מניעה כנגדה מלעמוד על זכויותיה בכל עת.

הוראה בתנאי שימוש אלה אשר הוצהר לגביה על ידי רשות מוסמכת או בית משפט כי היא בטלה או בלתי אכיפה, תופרד מיתר הוראות תנאי השימוש ולא יהיה בכך כדי להשפיע על תקפותן ואכיפתן של יתר הוראות תנאי השימוש.

החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו מטעמו כתוצאה משימוש באתר, מובהר כי המידע המוצג באתר הינו מידע כללי ואין לעשות בו כל שימוש אישי או אחר או להסתמך עליו ללא בחינה והתאמה אישית לצורך של הגולש.

סמכות שיפוט

על תנאי שימוש אלה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט בנוגע לכל מחלוקת או תביעה בכל הקשור לשימוש באתר זה תהיה מסורה בידי בתי המשפט של תל אביב-יפו.

צור קשר

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה במייל לכתובת  ashkelon24@gmail.com ואנו נעשה כל מאמץ לענות לפנייתך במהירות.

דילוג לתוכן